• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Novinky

     • Schôdzka RZ

      Vážení rodičia!

      Srdečne vás pozývame na schôdzku RZ dňa

      05.09.2019 o 16.30 hodine v budove školy.

      Vaša účasť je nutná!

     • Materská škola 2019/2020

      Prevádzka materskej školy sa začína v pondelok 2.9.2019 a bude otvorená v čase od 6:30 do 16:00.

      Každé dieťa musí mať: prezuvky (papučky), pyžamo, náhradné oblečenie, ktoré budú mať deti uložené v pridelenej skrinke

      Viac informácií sa rodičia dozvedia na najbližšom rodičovskom združení, ktorého termín bude vopred zverejnený na stránke ZŠ s MŠ Vrádište.

     • Školský rok 2019/2020

      Základná škola

      Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční v pondelok 2.9.2019 o 8:00 v budove základnej školy.

      Žiaci prvého ročníka budú potrebovať: školskú tašku, peračník, farbičky, biele tričko, tepláky, mikinu, cvičky (tenisky), prezuvky

      Zošity a výtvarné potreby zabezpečuje škola!!!

     • Platby za stravu v šk.roku 2019/2020 !!!

      PLATBY ZA STRAVU

      Vedúca školskej jedálne oznamuje, že zákonný zástupca dieťaťa, zamestnanci a ostatní stravníci sú povinní

      uhradiť finančný príspevok bezhotovostne prevodom na účet vedený v PRIMA Banke číslo

      IBAN: SK36 5600 0000 0026 0398 5004 mesačne vopred najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.

     • Dôležitý oznam!!!

      Odo dňa 06.06.2019 sa budú vydávať rozhodnutia o prijatí a neprijatí detí do Materskej školy. Pre rozhodnutie si môžete prísť v čase od 8:00 až 16:00 do nového pavilónu materskej školy.

     • DEŇ MLIEKA 2019 :-)

      Dňa 27.05.2019 sa v našej škole a škôlke uskutočnil Deň mlieka. Žiaci našej základnej školy prišli v bielych tričkách, ktoré mali symbolizovať mlieko a so sebou si do školy priniesli aj mliečny výrobok. Na záver deti vyrábali kravičky :-)

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Zvonenia

  • Fotogaléria

   • Návšteva CINEMAX Skalica 2019
   • OVOCNÝ DEŇ 2019
   • HRKÁLKA 2019
   • BLAHOVA NOTEČKA 2019
   • Deň ZEME 2019- upratovanie obce
   • Vianočná besiedka
   • MDD
   • Škola v prírode
   • Remeslo má zlaté dno