Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vrádište 226
  Vrádište 226
 • 034 668 27 38

Piatok 17. 11. 2017

Statistics

Počet návštev: 444651

Vitajte na stránke našej školy!

Milí návštevníci!

Na tejto stránke nájdete základné informácie o našej škole a veľa zaujímavého o živote v nej.

Veríme, že stránka bude pre všetkých užitočná.

 

Novinky

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno- oznámenie

  V súlade s ustanovením § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách Vám oznamujeme, že z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie v obci udeľujeme riaditeľské voľno dňa 21. 11. 2017 deťom, žiakom a zamestnancom ZŠ s MŠ Vrádište 226.

 • Predsedníčka:   

     Ing.Jana Ravasová

  Členovia:

  Mgr. Kristína Kuklišová Nemečkayová, Diana Samborová, Iveta Zelenková,

  Mgr. Andrea Lukáčiová, ĽubicaBalgová, Lenka Danajková,                                                                                                                  Mgr.Radoslav Štepanovský, Michaela Romanová                                                                                                                                                                                      

 • PRESTAŇTE SA,DETI,MRAČIŤ!

          V ŠKOLE SA VÁM BUDE PÁČIŤ!

   

  04.09.2017. o 08.00 sa začína školský rok 2017/2018

   


   

   

  Oznam pre rodičov

  Od školského  roku 2014/2015 sme prešli  na bezhotovostnú platbu za stravu formou zálohy:

  -vo svojeje banke treba zadať trvalý príkaz s dátumom 20. dňa v mesiaci na obdobie august až máj

  - stravná jednotka: dieťa  MŠ 1,22 €, mesačná záloha 25,- €

  žiak    ZŠ  1,05 €, mesačná záloha 20,- €

  žiak    ZŠ  1,22 €, (desiata, obed)    25,- €

 •  

   

  Srdečne pozývame na

  JESENNÚ VÝSTAVU

  darov prírody spojenú s ochutnávkou ovocných a zeleninových šalátov

  dňa 26.10.2017 o 15.00 hodine v budove školy.

 • Pod jednou strechou...

   sme mladosť prežili, ráno čo ráno do školy chodili...touto večne zelenou piesňou v podaní seniorského speváckeho súboru Urban zo Skalice sa začala oslava 55. výročia otvorenia „novej“ školy vo Vrádišti. Našej jubilantke prišli zablahoželať  JUDr. Viera Kučerová, prednostka OÚ Skalica, Mgr. Ľudovít Vanek , riaditeľ Gymnázia Jána Hollého Trnava, Mgr. František Janeček, vedúci Oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Mesto Holíč, Mgr. Zdenka Cintulová, Spoločný školský úrad Holíč, JUDr. Jaroslav Riha, poslanci Obecného zastupiteľstva Vrádište  a zamestnankyne ZŠ s MŠ Vrádište 226. Slávnostný príhovor predniesol  starosta Obce Vrádište pán Milan Kováč, ktorý vyzdvihol význam školy  nielen ako výchovno- vzdelávacej inštitúcie, ale aj ako nositeľky kultúry v obci. Dostupnosť  vzdelania bez nutnosti cestovania do susedných miest má veľký význam aj preto, lebo malá škola rodinného typu zabezpečuje žiakom pokojné prostredie s nižším počtom žiakov a väčšou možnosťou individuálneho prístupu ku každému jednému žiakovi.   Pri tejto významnej príležitosti sa stretli bývalí žiaci z posledného ročníka zo „starej školy“ a z prvého ročníka z „novej“ školy. Veľmi ich potešila prítomnosť pani učiteľky Anny Horskej Macháčkovej, s ktorou si zaspomínali na radostné chvíle, ktoré spolu prežili, na všetky neposlušné a málo ohybné jazýčky, ktoré s jej pomocou začali rozprávať tak, ako sa patrí,  na bábkové divadielka, ktoré spolu nacvičili a na všetky výrobky, kto

 •  

  Na začiatku školského sme si povedali:

  "SME MALÍ, ALE ŠIKOVNÍ!"

  Pozrite sa sami,

  že sme slovo dodržali:

  stihli sme sa dobre učiť,

  ešte si aj zasúťažiť.

   

   

   

   

   

  Výtvarné súťaže:

  "Rodina bez cigariet 5.ročník"- Cena organizátora-poroty:

  - Terézia Romanová, Natália Švorcová          

   "Farby jesene"- Čestné uznanie: Samuel Balga

    "EKOplagát 2017" 1.miesto:Marianna Berková          

   "Farebná paleta"                                         1.miesto:Natália Švorcová, 3. miesto: Terézia Romanová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vrádište 226
  Vrádište 226
 • 034 668 27 38

Fotogaléria