• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Novinky

     • Pripravujeme:

      Pripravujeme: - Obrázok 1PRESTAŇTE SA,DETI,MRAČIŤ!Pripravujeme: - Obrázok 2

      V ŠKOLE SA VÁM BUDE PÁČIŤ!

      03.04.2019 Zápis detí do 1. ročníka ZŠ.

      Oznam pre rodičov

      Od školského roku 2014/2015 sme prešli na bezhotovostnú platbu za stravu formou zálohy:

      -vo svojeje banke treba zadať trvalý príkaz s dátumom 20. dňa v mesiaci na obdobie august až máj

     • Projekt

      Projekt

      Základná škola s materskou školou Vrádište 226

      Na tejto škole sa realizuje

      projekt:

      Názov projektu: Moderná výučba

      Kód projektu: 312011M360

      Trvanie projektu: 09/2018 - 08/2021

      Typ projektu: dopytovo - orientovaný

      Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

     • RADA ŠKOLY

      Ľubica Balgová

      Lenka Danajková

      Mgr. Andrea Lukáčiová

      Diana Samborová

      Mgr. Kristína Kuklišová Nemečkayová predseda

      Iveta Zelenková

      Ing.Jana Ravasová

      Mgr.Radoslav Štepanovský

      MichaelaRomanová

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

  • Fotogaléria

   • Vianočná besiedka
   • MDD
   • Škola v prírode
   • Remeslo má zlaté dno
   • Exkurzie
   • Naše projekty
   • KARNEVAL 2018
   • Ľudová pieseň koncert
   • VIANOCE 2017