Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vrádište 226
  Vrádište 226
 • 034 668 27 38

Sobota 22. 9. 2018

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na stránke našej školy!

Milí návštevníci!

Na tejto stránke nájdete základné informácie o našej škole a veľa zaujímavého o živote v nej.

Veríme, že stránka bude pre všetkých užitočná.

 

Novinky

 • Vážení rodičia!

  Srdečne vás pozývame na plenárnu a triednu schôdzku RZ

  20.09.2018 o 16.30 hodine v budove školy. Účasť nutná!

 • Pripravujeme: - Obrázok 1PRESTAŇTE SA,DETI,MRAČIŤ!Pripravujeme: - Obrázok 2

  V ŠKOLE SA VÁM BUDE PÁČIŤ!


  Oznam pre rodičov

  Od školského roku 2014/2015 sme prešli na bezhotovostnú platbu za stravu formou zálohy:

  -vo svojeje banke treba zadať trvalý príkaz s dátumom 20. dňa v mesiaci na obdobie august až máj

  - stravná jednotka: dieťa MŠ 1,22 €, mesačná záloha 25,- €

  žiak ZŠ 1,05 €, mesačná záloha 20,- €

  žiak ZŠ 1,22 €, (desiata, obed) 25,- €

  - číslo účtu: 2603985004/5600 PRIMA banka IBAN:SK36 5600 0000 0026 0398 5004 konštantný symbol:0308

 • Ľubica Balgová

  Lenka Danajková

  Mgr. Andrea Lukáčiová

  Diana Samborová

  Mgr. Kristína Kuklišová Nemečkayová predseda

  Iveta Zelenková

  Ing.Jana Ravasová

  Mgr.Radoslav Štepanovský

  MichaelaRomanová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vrádište 226
  Vrádište 226
 • 034 668 27 38

Fotogaléria