Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vrádište 226
  Vrádište 226
 • 034 668 27 38

Piatok 22. 6. 2018

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na stránke našej školy!

Milí návštevníci!

Na tejto stránke nájdete základné informácie o našej škole a veľa zaujímavého o živote v nej.

Veríme, že stránka bude pre všetkých užitočná.

 

Novinky

 • Do galérie Škola v prírode boli pridané fotografie.

 • Vážení rodičia,

  oslávme Deň matiek, Medzinárodný deň detí a Deň otcov na verejnej oslave dňa 14. júna o 16.00 hodine v Dome kultúry Vrádište.

  Srdečne vás pozývame!

  Plenárna schôdzka RZ sa bude konať 14. júna o 15.30 hodine v DK Vrádište.

 • OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE V ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU, Vrádište č. 226

  V zmysle § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

  Názov a adresa zamestnávateľa: OBEC VRÁDIŠTE

  č. 136

  908 49 Vrádište

  Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ

  Podkategória: učiteľ/učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

 • Obec Vrádište, Obecný úrad č. 136, 908 49 Vrádište

  Obec Vrádište vyhlasuje

  v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

  výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

  Základnej školy s materskou školou, Vrádište č. 226,

  s predpokladaným nástupom 3. septembra 2018.

 • Pripravujeme: - Obrázok 1PRESTAŇTE SA,DETI,MRAČIŤ!Pripravujeme: - Obrázok 2

  V ŠKOLE SA VÁM BUDE PÁČIŤ!

  29.05. Abeceda remesiel Skanzen Strážnice

  30.05. Fotografovanie detí -individuálne a skupinové foto

  14.06. Deň rodiny

  18.06. Škola v prírode Amor Zlatnícka dolina

  22.06. Športový deň Osuské


  Oznam pre rodičov

  Od školského roku 2014/2015 sme prešli na bezhotovostnú platbu za stravu formou zálohy:

  -vo svojeje banke treba zadať trvalý príkaz s dátumom 20. dňa v mesiaci na obdobie august až máj

 • Ľubica Balgová

  Lenka Danajková

  Mgr. Andrea Lukáčiová

  Diana Samborová

  Mgr. Kristína Kuklišová Nemečkayová predseda

  Iveta Zelenková

  Ing.Jana Ravasová

  Mgr.Radoslav Štepanovský

  MichaelaRomanová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vrádište 226
  Vrádište 226
 • 034 668 27 38

Fotogaléria