Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vrádište 226
  Vrádište 226
 • 034 668 27 38

Utorok 22. 1. 2019

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 483596

Vitajte na stránke našej školy!

Milí návštevníci!

Na tejto stránke nájdete základné informácie o našej škole a veľa zaujímavého o živote v nej.

Veríme, že stránka bude pre všetkých užitočná.

 

Novinky

 • Vážení rodičia!

  Srdečne vás pozývame na plenárnu a triednu

  schôdzku RZ

  24.01.2019 o 16.00 hodine

  v budove školy.

 • KARNEVAL

  Všetkým deťom – veľkým, malým na známosť sa dáva,

  že sa v našej obci chystá nevídaná sláva.

  Nech si na tú oslavu–krásavci a krásky

  prichystajú dopredu na karneval masky.

  KEDY : v sobotu 09.02.2019 o 14.00 hodine

  KDE : Dom kultúry Vrádište

  Vstupné : 1€, deti a masky ZDARMA.

  Hrá DJ SCOTTY. Tešiť sa môžete na bohatú tombolu

  a bufet s občerstvením.

 • Pripravujeme: - Obrázok 1PRESTAŇTE SA,DETI,MRAČIŤ!Pripravujeme: - Obrázok 2

  V ŠKOLE SA VÁM BUDE PÁČIŤ!

  09.02. 2019 Karneval

  Oznam pre rodičov

  Od školského roku 2014/2015 sme prešli na bezhotovostnú platbu za stravu formou zálohy:

  -vo svojeje banke treba zadať trvalý príkaz s dátumom 20. dňa v mesiaci na obdobie august až máj

  - stravná jednotka: dieťa MŠ 1,22 €, mesačná záloha 25,- €

  žiak ZŠ 1,05 €, mesačná záloha 20,- €

  žiak ZŠ 1,22 €, (desiata, obed) 25,- €

  - číslo účtu: 2603985004/5600 PRIMA banka IBAN:SK36 5600 0000 0026 0398 5004 konštantný symbol:0308

 • Projekt

  Základná škola s materskou školou Vrádište 226

  Na tejto škole sa realizuje

  projekt:

  Názov projektu: Moderná výučba

  Kód projektu: 312011M360

  Trvanie projektu: 09/2018 - 08/2021

  Typ projektu: dopytovo - orientovaný

  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

  Jeho poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

  v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 • Ľubica Balgová

  Lenka Danajková

  Mgr. Andrea Lukáčiová

  Diana Samborová

  Mgr. Kristína Kuklišová Nemečkayová predseda

  Iveta Zelenková

  Ing.Jana Ravasová

  Mgr.Radoslav Štepanovský

  MichaelaRomanová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vrádište 226
  Vrádište 226
 • 034 668 27 38

Fotogaléria